Ogłoszenie

Szanowni klienci,

 

Zgodnie z decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
nr HŻ.NP.9012.16.343.2021, wydaną w dniu 29.10.2021,podpisaną przez Panią Anne Pawłowską, podjęto decyzję o zakazie wprowadzania do obrotu środków spożywczych za pośrednictwem www.indiacosmetics.pl
zawierających w składzie kwiatostany i liście konopi włóknistych (Cannabis sativa L.).

Tyczy się to:

 

Zatem uprzejmie informujemy, iż wyżej wymienione produkty dostępne są w: