Historia Konopi Siewnych

 

Początki wykorzystania konopi

Konopie Siewne są znane ludzkości niemal od zarania dziejów. Wykorzystywane były jako kluczowy surowiec, pożywienie, czy nawet środek płatniczy. 

Można uznać, że swoją przygodę, jako roślina wykorzystywana przez ludzi konopie zaczęły w Azji około 10000- 6500 lat p.n.e.

W starożytnych Chinach konopie siewne były uznawane za jedną z ważniejszych roślin hodowlanych. Wytwarzano z nich ubrania, liny, papier, olej oraz pokarm. 

Z antycznych Chin konopie zawędrowały do Indii, tam też rozpowszechniono odkryte jeszcze w Chinach medyczne zastosowanie tej niesamowitej rośliny. W tym czasie  bezpośrednią genetyczną “siostrę” konopii siewnej - konopie indyjską  mianowano „Świętą trawą”,  jedną z pięciu świętych roślin starożytnych Indii. Ma to odzwierciedlenie w nazwie drugiego gatunku tej rośliny - konopi indyjskich zawierających psychoaktywne THC, znanej również pod nazwą marihuana.

Stopniowo wędrując na zachód konopie trafiły do Egiptu - tam powstał staroegipski papirus medyczny – Papirus Ebersa. 

 

Papirus Ebersa ma postać zwoju długości 20,23 m ze 108 rozdziałami, z których każdy posiada po 20-22 wiersze. Zawiera informacje z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii i stosowania minerałów i licznych roślin leczniczych do celów medycznych. Jego fragmenty są odpisem z o wiele starszych źródeł. Zaopatrzony jest w przybliżony spis treści i komentarze, zawiera szereg nieznanych nam określeń, najprawdopodobniej fachowych terminów medycznych oraz nazw leków. Wymieniono w nim około 700 lekarstw i podano 800 sposobów ich przyrządzania. Na odwrocie papirusu zawarte są notatki kalendarzowe, pozwalające ustalić przybliżoną datę jego powstania.¹

¹ https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_Ebersa

hinduscy bogowie

Droga Konopi do Europy

Za sprawą wypraw Cesarstwa Rzymskiego konopie trafiły do Europy.

Roślinę tę wykorzystywano również na ziemiach polskich - wg. historyków nasiona konopne były wykorzystywane przez naszych słowiańskich przodków do przygotowywania obrzędowej potrawy, czyli zupy z siemienia konopnego. 

Nasi przodkowie używali również konopi do produkcji sznurów i tkanin, a kilkaset lat później konopne materiały miały odegrać bardzo ważną rolę w historii Europy i świata…

 

Rola Konopi w wielkich odkryciach geograficznych

W czasach nowożytnych, a konkretniej w epoce wielkich odkryć geograficznych konopie siewne miały okazję “zabłysnąć”. 

Żagle wykonane z włókna konopnego napędzały okręty Krzysztofa Kolumba, gdy ten odkrył amerykański kontynent!

 

Okręty Krzysztofa Kolumba

Santa Maria, Pinta i Niña - okręty o konopnych żaglach.

²żródło https://www.history.com/

Rola Konopi w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Przechodząc do czasów bliższych nam - do nowożytności, wedle amerykańskich badaczy napisana przez Thomasa Jeffersona Deklaracja Niepodległości, zapisana została na papierze wykonanym z konopi włóknistej właśnie.

Ojcowie założyciele USA

4 lipca 1776 r. Filadelfia; Thomas Jefferson, Benjamin Franklin i John Adams z Deklaracją Niepodległości USA

³żródło https://www.history.com/

Odwrócenie się od konopi

Niestety, jak pokazała historia - kontynent amerykański, który aż do niemal połowy XX wieku korzystał z dobrodziejstw konopnych, stopniowo rezygnował z hodowli tej niesamowitej rośliny.

Później było już tylko gorzej - konopie włóknistą zrównano z psychoaktywną marihuaną i w 1937 r. w podpisanym w USA “Marihuana Tax Act” nałożono na plantatorów tak wysokie podatki, że Ci zmuszeni zostali do niemal całkowitego porzucenia hodowli konopi siewnej.

Pamiątkowy dolar z okazji uchwalenia Marihuana Tax Act

Banknot wydany z okazji podpisania Marihuan Tax Act

³źródło wikipedia.eng

Czasy współczesne

Na szczęście od lat 90 XX w. nauka wzięła górę nad uprzedzeniami, czy lękami i jednoznacznie odgrodziła psychoaktywne THC, tak silnie stężone w konopiach indyjskich, od CBD — głównego kannabinoidu zawartego w konopiach siewnych.

Tym samym otworzyło to “furtkę” do dalszych badań nad prozdrowotnym działaniem CBD i pozostałych, nie-psychoaktywnych kannabinoidów. 

Momentem kluczowym dla stosowania dobrodziejstwa natury, jakim są konopie siewne był rok 1992, kiedy to większość państw europejskich zezwoliło na uprawę roślin, których stężenie THC nie przekracza 0,2%.

O CBD i innych kannabinoidach

Współcześnie konopie przeżywają swoją “drugą młodość”. Stopniowo odkrywane są nowe właściwości kolejnych kannabinoidów - CBD, CBG, CBGA.

 

Półki sklepów ze zdrowymi kosmetykami uginają się od produktów reklamowanych jako wyprodukowane z konopi. Warto zatem wiedzieć - jak odróżnić wysoko jakościowe produkty, od takich, których nazwa jest nieadekwatna do ich zawartości. 

Dlatego warto zaufać nam - jesteśmy producentem naszych kosmetyków konopnych i olejów CBD - tym samym trzymamy pieczę nad jakością produktu, któremu zaufały już tysiące naszych klientów.