5 Faktów o mieszankach Skarby Polesia

Skarby Polesia mieszanki ziołowe

5 INFORMACJI O KTÓRYCH MUSISZ WIEDZIEĆ!

Czy wiesz że:

  1. Skarby Polesia to mieszanki z Polesia, słynącym ze swego malowniczego i dziewiczego charakteru.  Na łąkach oraz w lasach spotkać możemy niezliczoną ilość roślin, z czego blisko 100 to różnego rodzaju prozdrowotne  rośliny i zioła, z których komponują się nasze mieszanki. 
  2. Zioła pochodzą tylko z miejsca ich naturalnego występowania - łąki oraz lasy (nie z plantacji). 
  3. Wszystkie użyte  zioła są suszone w cieniu. Tylko wtedy posiadają najwięcej właściwości leczniczych.
  4. Mieszanki ziołowe składają się z wielu składników i zapewniają kompleksową ochronę zdrowia człowieka. 
  5. Mamy aż 10 rodzajów mieszanek Skarby Polesia. W naszej ofercie znajdziesz mieszankę dostosowaną do Twoich potrzeb.

 

5 facts about Treasures of Polesie herbal mixtures

Do you know that:

  1. Treasures of Polesie are herbal mixtures from Polesie that is known for its picturesque and pristine landscape. In meadows and forests one can find countless plants, of which nearly 100 are various types of medicinal plants and herbs that are the ingredients of our mixtures.
  2. Herbs come exclusively from their native range, e.g., meadows and forests (not from plantations).
  3. All herbs used are dried in the shade. Only then do they retain most healing properties.
  4. Herbal mixtures consist of many ingredients and provide comprehensive protection of human health.
  5. We have as many as 10 types of Treasures of Polesie herbal mixtures. In our offer you will find a mixture tailored to your needs.