INDIA mecenasem kultury

Ukraińska literatura

 

India Cosmetics wspiera działalność kulturalną i społeczną, dlatego w naszej ofercie znajdziecie również literaturę.

"Skrzyżowane drogi", "Ukradzione szczęście" to dwa wybitne dzieła literackie Iwana Franki - jednego z najznakomitszych pisarzy ukraińskich. Franko nigdy nie był znanym twórcą w Polsce, być może dlatego, że w realistyczny sposób przedstawia polskie Kresy Wschodnie, krytykując przy tym zaborcze podejście Polaków.

"Spowiedź ducha" - powieść Przemysława Lisa-Markiewicza, jest odpowiedzią na zalew głupoty , fałszu, nacjonalizmu i populizmu. Jest odporem dla poszukiwania stanowczych i łatwych ocen. Pokazuje, że niepoprawnie rozumiana jednoznaczność w osądach może być domeną ludzi głupich. Więcej informacji w zakładce Literatura.