Reklamacje

Reklamacji podlegają: wadliwe opakowanie, uszkodzone opakowanie i produkty nie zgodne z zamówieniem.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 3 dni.

Reklamacje prosimy składać pod adresem e-mail:info@indiacosmetics.pl

lub na adres:

India Cosmetics sp. z o.o

ul. Św. Marcin 80/82, lok. 355

61-809 Poznań