Interpretacja stawki VAT na produkt "olejz CBD" wg GUS

Chcielibyśmy poinformować wszystkich zainteresowanych, że otrzymaliśmy interpretację stawki VAT na produkt "olej z CBD" wg GUS.